E-læring

Barnesenteret på Sørlandet sykehus har utviklet et e-læringskurs om PedSAFE. Kurset er tilgjengelig under følgende link:

http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/bef93111-b63e-4269-b10b-0f0af020241f/course/asset/default.htm

Læringsportalen Helse Sør-Øst
https://laeringsportalen.helse-sorost.no/

Læringsportalen Helse Vest
https://laeringsportalen.no/

Læringsportal Helse Nord
https://campus.nlsh.no

E-Læring Helse Midt-Norge
http://www.hemit.no/no/E-laring/100612/