Litteratur

Her er det en oversikt over litteratur om PedSAFE, PEVS og annen relevant litteratur.

Publikasjoner fra PedSAFE gruppen på Akershus universitetssykehus:

Solevåg AL, Eggen EH, Schröder J, Nakstad B. Use of a Modified Pediatric Early Warning Score in a Department of Pediatric and Adolescent Medicine. PLOS ONE. 2013;8; 1-6

Solevåg AL. Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS). Paidos. 2014; 32(2):45-48 Paidos 32(2)2014 WEB[1]

Solevåg AL, Karlgren K. Competences for enhancing interprofessional collaboration in a paediatrics setting: Enabling and hindering factors. J Interprof Care. 2016;30(1):129-31. 

Artikkel i tidsskriftet for barnesykpleiere nr 1, 2015

Solevåg, AL., Hjertaas, T.H Verktøy kan tidlig gjenkjenne alvorlig sykdom https://sykepleien.no/forskning/2017/05/pedcare

Andre relevante publikasjoner:

Akre M, Finkelstein M, Erickson M, Liu M, Vanderbilt L, Billman G. Sensitivity of the Pediatric Early Warning Score to Identify Patient Deterioration. Pediatrics. 2010;125:e763-9.

Chapman SM, Grocott MP, Franck LS. Systematic review of paediatric alert criteria for identifying hospitalised children at risk of critical deterioration. Intensive Care Med. 2010;36:600-11.

Duncan H, Hutchison J, Parshuram CS. The Pediatric Early Warning System score: a severity of illness score to predict urgent medical need in hospitalized children. J Crit Care. 2006;21:271-8.

Jerneberg B, Karanikas B. Sjukvårdspersonals upplevelser av att använda bedömningsinstrument på barn (Pediatric Early Warning Score). Examensarbete i Vårdvetenskap. 2013; Institut för folkhälso- och vårdvetenskap.

Monaghan A. Detecting and managing deterioration in children. Paediatr Nurs. 2005;17:32-5.

Parshuram CS, Hutchison J, Middaugh K. Development and initial validation of the Bedside Paediatric Early Warning System score. Crit Care. 2009;13:R135.

Tveiten, Diep, Halvorsen og Markestad Respiratory Rate During the First 24 Hours of Life in Healthy Term Infants. Pediatrics 2016 Respiratoryratefirst24hours

The Irish pediatric Early Warning system (PEWS), National Clinical Guideline no 12nationalguideline