Nasjonalt PedSAFE styre

Det har blitt opprettet ett nasjonalt PedSAFE styre. Styret hadde opprinnelig representanter fra alle fire helseforetak, men da ett medlem har trukket seg på grunn av andre oppgaver mangler det per nå en representant fra helse Nord. Det jobbes fortløpende med en erstatter.

I mellomtiden har styret disse representantene

Anders Hartmann, Lege i spesialisering, barneavdelingen i Førde

Bente Hoelsæter, fagutviklingssykepleier Innlandet sykehus

Joanna M.U Furuhaug, fagutviklingssykepleier St.Olavs hospital

Unni Mette Hinna Tveit, kvalitetskoordinator Sørlandet sykehus

Tonje Holm Hjertaas, pediatrisk sykepleier og nettverkskoordinator PedSAFE (styreleder)

PedSAFE styret har som overordnet mål og forløpende bidra til kvalitetssikring av PedSAFE ved å vurdere nåværende praksis opp mot forbedrings- og utviklingsarbeid i nettverket. Har du spørsmål eller forespørsler til styret, ta kontakt med Tonje Holm Hjertaas eller de andre medlemmene av PedSAFE styret.