Nasjonalt PedSAFE styre

Det har blitt opprettet ett nasjonalt PedSAFE styre, bestående av representanter fra fire forskjellige helseregioner:

Anders Hartmann, Lege i spesialisering, barneavdelingen i Førde

Bente Hoelsæter, fagutviklingssykepleier Innlandet sykehus

Joanna M.U Furuhaug, fagutviklingssykepleier St.Olavs hospital

Unni Tveit Hinna, kvalitetskoordinator Sørlandet sykehus

Patrick B Sjøgren-Schultz, Sykepleier barneavdelingen Ahus

Tonje Holm Hjertaas, pediatrisk sykepleier og nettverkskoordinator PedSAFE (styreleder)

PedSAFE styret har som overordnet mål og forløpende bidra til kvalitetssikring av PedSAFE ved å vurdere nåværende praksis opp mot forbedrings- og utviklingsarbeid i nettverket. Har du spørsmål eller forespørsler til styret, ta kontakt med Unni Tveit Hinna på Unni.Hinna@sshf.no eller de andre medlemmene av PedSAFE styret.