Allmennmedisinsk våruke 2018

PedSAFE på stand i Tønsberg. Koordinatorene Patrick B Sjøgren-Schultz og Unni Tveit Hinna promoterte PedSAFE ut mot førstelinjetjenesten.

Bli Barnesykepleier!

Barnesykepleierforbundet har i samabeid med Oslo Universitets sykehus, Barnekirurgiske sengepost og Norsk Sykepleierforbund laget [...]

Les mer

En kartlegging av helsepersonells erfaring med Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29256116/