Nasjonal anbefaling for bruk

Retningslinjen er utarbeidet av styret i PedSAFE og har tatt utgangspunkt i prosedyrer fra ulike barneavdelinger i Norge. [...]

Les mer

Skjema til utskrift

PEDSAFE LOMMEKORT PEVS SKJEMA  

Allmennmedisinsk våruke 2018

PedSAFE på stand i Tønsberg. Koordinatorene Patrick B Sjøgren-Schultz og Unni Tveit Hinna promoterte PedSAFE ut mot førstelinjetjenesten.