Månedlige arkiver: august 2014

Nytt kapitel i Akuttveilederen!

Bild

Norsk barnelegeforenings Akuttveileder i pediatri har fått et nytt kapittel som omhandler PEVS og triagesystemet RETTS-p. Kapitlet er skrevet av Henrik Døllner, St. Olav, Elisabeth Holmboe Eggen, Ahus og Anne Lee Solevåg, Ahus.

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/akuttveileder-i-pediatri/akutte-prosedyrer/pediatrisk-tidlig-varslingsskar-og-triage