Månedlige arkiver: september 2014

Reviderte referanseverdier PEVS

Basert på en grundig litteraturgjennomgang har Mette Engan og Helse Bergen utarbeidet nye referanseverdier for puls og respirasjonsfrevens i PEVS. De nye refereranseverdiene har vært på høring i de ulike helseforetakene og vil evalueres høsten 2015