Månedlige arkiver: januar 2015

Reviderte referanseverdier PEVS- NY BT tabell

Revidering av blodtrykkstabellen i PedSAFE

PedSAFE gruppen v. Mette Engan ved Barneklinikken HUS har laget en ny BT tabell for PedSAFE. Bakgrunnen for dette var blant annet kommentarer om at den “gamle” tabellen kunne se ut til å angi for høye normalverdier for blodtrykk i noen aldersgrupper. Under fremgår strategi og betraktninger da tabellen ble laget.

Blodtrykkstabellen er laget som et redskap for å fange opp hypotensjon og hypertensjon hos barn. Flere forenklinger er gjort som beskrevet under.

  • Husk at vurdering av sirkulasjonen hos et sykt barn må baseres seg på en samlet vurdering av blodtrykk (BT), hudfarge, kapillærfyllingstid, pulsstyrke, hjertefrekvens, våkenhet og diurese.

Blodtrykk varierer med kjønn og alder. 10 og 90 percentilen for BT har vært utgangspunktet for høyeste og laveste verdi i tabellen, men avrundet hensiktsmessig for å unngå å overse hypotensjon eller hypertensjon som beskrevet under. I en tabell med aldersgrupper vil ikke 90 percentilen være nøyaktig for både høyeste og laveste alder i aldersgruppe. En tabell som ikke skiller på kjønn vil også innebære unøyaktighet.  Den eldste i aldersgruppen har bestemt laveste verdi for å unngå at hypotensjon blir oversett. Husk at for eksempel aldersgruppe 1-3 år også innebærer barn som snart fyller 4 år, dette er tatt hensyn til.  De yngste i gruppa har bestemt høyeste verdi for å unngå at hypertensjon blir oversett. Man skal ikke starte behandling av hypertensjon på bakgrunn av denne tabellen.  Tabellen er tilpasset slik at tallene skal ende på 10 eller 5.

Blodtrykkstabellen bygger på tabeller fra:

  • The Fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. National Heart, Lung and Blood Institute. National Institutes of Health. May 2004.
  • Hypertension in infancy: Diagnosis, management, and outcome. Dionne JM, Abitbol CL, Flynn JT. Pediatr Nephrol 2011.
  • Nelson Textbook of Pediatrics 19th edition. Tabell s. 280.
  • 2005 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care,Part 12: Pediatric Advanced Life Support , Circulation. 2005 For children, hypotension is defined as a systolic blood pressure that is less than the fifth percentile of normal for age:                                                                                                               

Less than 60 mmHg in term neonates (0 to 28 days)                                                                               Less than 70 mmHg in infants (1 month to 12 months)                                                                           Less than 70 mmHg + (2 x age in years) in children 1 to 10 year                                                             Less than 90 mmHg in children 10 years of age or older

Og her er den nye tabellen:

Normalverdier

Puls i hvile

Respirasjonsfrekvens Systolisk blodtrykk

Diastolisk blodtrykk

Nyfødt< 1 mnd

100-160

40-55 65-95

35-55

>1 mnd-12  mnd

100-160

35-45 75-100

40-55

1 -3 år

90-130 25-35 80-105

40-60

4-6 år

70-120

20-24 85-110

45-70

7 -12år

70-110

19-22 95-115

50-75

13-18 år

55-95

14-19 105-125

50-80