Månedlige arkiver: oktober 2016

Referater og presentasjoner fra PedSAFE konferansen

Etter ønske fra deltagere på konferansen legges nå ut enkelte presentasjoner fra konferansen.
Av ulike grunner er det noen presentasjoner som ikke legges ut her, men har dere spørsmål til noe som ble tatt opp på konferansen så ta kontakt!

Første del av konferansen omhandlet oppstarten av PedSAFE, det arbeidet som er gjort og bakgrunnen for at prosjektet ble startet. Innlegget til klinikkdirektør Jan-Petter Odden på barneavdelingen Ahus finner du Her . Judith Schröder har også vært en viktig brikke i oppstarten og driften av PedSAFE, hennes innlegg finner du her .

Presentasjonen fra Nasjonal IKT ble holdt av Silje Ljosland Bakke og hun snakket om arbeidet med å få implementert Pevs og andre dokumenter i elektronisk pasientjournal. Hun henviste også til www.arketyper.no som ett nettsted for ulike arketyper som er utviklet eller under høring i forhold til å implementere Pevs eller ander elektroniske skjemaer i pasientens journal. Anbefaler alle som har en mening om dette å gå inn på www.arketyper.no

Videre snakket Unni Mette Stamnes Köpp, leder Norsk Barnelegeforenings kvalitetsutvalg og en viktig støttespiller til PedSAFE arbeidet, om videre mål og visjoner for PedSAFE. Hennes presentasjon ligger her .

Som nevnt i referatet fra konferansen, hadde vi besøk av 3 mastergradsstudenter som har skrevet 2 ulike oppgaver om Pevs, og disse presenterte sine funn og foreløpige resultater på konferansen. Funnene er per nå ikke tilgjengelig for publisering, men vi håper oppgavene kan presenteres her senere.

Overlege Arne Stokke fra barneavdelingen i Bodø presenterte Håvard Myrnes Kadelburgers studie Kvalitetsforbedring av stor betydning om hvilken betydning innføringen av Pevs og PedSAFE har hatt ved barneavdelingen i Bodø.

Det var mange faglige diskusjoner underveis på konferansen og det var også satt av tid til gruppeoppgaver. En time går fort, når så mange engasjerte mennesker er på samme sted, og mange av diskusjonene pågår enda. Diskusjonene dannet ett grunnlag for videre arbeid for PedSAFE.

Referatene fra gruppearbeidene finner du nedenfor

Gruppe 1, nyfødtgruppe, ledet av Anne Lee Solevåg

Gruppe 2 Store barn, ledet av Ole Jørgen Smerud

Gruppe 3, store barn, ledet av Judith Schröder

Gruppe 4  , store barn, ledet av Aud Torild Bjerke

 

Har dere innspill, spørsmål eller ha lyst til å bidra i det videre arbeidet med PedSAFE så ta kontakt med PedSAFE gruppen på Ahus.

Nyheter fra PedSAFE konferansen !

Mandag 17.oktober ble den første nasjonale PedSAFE konferansen avholdt på Clarion hotell Gardermoen. Vi håper dette kan være den første av mange nasjonale konferanser!

Om lag 60 engasjerte deltagere møtte opp, fra Narvik i nord til Kristiansand i sør.

Det ble snakket om bakgrunnen for PedSAFE fra den spede begynnelse på Ahus for 5 år siden, og veien frem til dit PedSAFE står i dag. Status per i dag er at konseptet er i bruk ved 19 av landets 21 barneavdelinger og det er vi stolte av. Vi kunne ønske oss at flere helseforetak hadde stillinger og fagfolk å avse til videre arbeid med PedSAFE.

Silje Ljosland Bakke fra Nasjonal IKT var der for å snakke om hvordan man arbeider med å implementere Pevs skjemaet i elektronisk journal. I etterkant av dette ble det også satt ned en arbeidsgruppe som skal se på dette med Pevs i elektronisk pasientjournal. Dersom du ønsker å bidra i denne gruppen, vennligst ta kontakt med Anne Lee Solevag på Ahus

Det var 2 mastergradsstudenter der, Kjersti Sønning og Cathrine Nyrud, som snakket om sin Masteroppgave «Trygg i fare» som tar for seg helsepersonells opplevelse av Pevs. Beate Harvik var dessuten en tredje mastergradsstudent som presenterte sine foreløpige funn fra sin pågående Masteroppgave «PEVS – kvalitetssikringsstudie med fokus på interrater reliabilitet». Arne Stokke, Overlege fra Bodø, presenterte spennende tall fra sin avdeling som viser at PedSAFE har bidratt til en stor kvalitetsforbedring.

Mette Engan fra Haukeland Universitetssykehus har lagt ned mye arbeid i å kvalitetssikre referanseverdiene som ligger til grunn for Pevs skjemaet, og dette arbeidet ble presentert av Mette på konferansen.

Vi ønsker oss mer forskning på området Pevs/PedSAFE så dersom du ønsker å skrive en master om temaet så ta kontakt med PedSAFE gruppen på Ahus så kommer vi gjerne med ønsker/behov for videre forskning.

Anne Lee Solevåg har startet en pilotstudie gjort på fødeavdelingen på Ahus, Nyfødt tidlig varslingsskår, og hun presenterte resultatene av denne piloten på konferansen. Også Sørlandet sykehus starter utprøvingen på nyfødt i disse dager.

Det ble også gjennomført en kahoot undersøkelse om ønsker og behov for videre arbeid og denne sesjonen ble ledet av Unni Hinna Tveit og Joanna Furuhaug. Undersøkelsen dannet grunnlaget for en engasjert debatt og mange problemstillinger ble diskutert. For eksempel, hvilke barn skal Pevses? Er det noen som ikke skal Pevses? Når kan Pevs seponeres? Enkelte opplever også en konflikt mellom PedSAFE som pasientsikkerhetsverktøy for barn innlagt i avdelingen, og Retts-P som brukes som triageringsverktøy i flere mottak, ved at disse to verktøyene ikke har like referanseområder. Det er presisert at PedSAFE alene ikke er ett trageringssystem, allikevel er det ønskelig at barna Pevses i mottak slik at man har ett utgangspunkt for videre Pevs i post. Det er gjennomgående at mange sykehus sliter med å få kirurgene med på konseptet, dette ønsker vi å gjøre noe med. Barn innlagt med kirurgiske eller ortopediske problemstillinger skal selvfølgelig ivaretas på samme måte som barn med medisinske diagnoser.

Før og under konferansen kom det også frem at noen sykehus har lagd lokale tilpasninger på skjemaet og også endret referanseverdiene. Dette er ikke ønskelig da Pevs vil tape sin funksjon som «felles språk» mellom institusjonene. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe med personer fra ulike helseforetak som vil utforme nasjonale retningslinjer for bruk av Pevs og PedSAFE. Dersom du har lyst til å delta i denne gruppen, ta kontakt med Tonje Holm Hjertaas.

Om man kan konkludere med noe så er det vel at PedSAFE og Pevs har vokst seg stort og har blitt ett hyppig brukt pasientsikkerhetsverktøy i mange avdelinger. Etter hvert som flere foretak har kommet med i nettverket har det dukket opp spørsmål og innspill som vi ønsker å arbeide videre med.

Så igjen; om du har spørsmål, råd, kommentarer, eller ønsker å bidra på noen som helst måte, ikke nøl med å ta kontakt! Det oppfordres også til å bruke http://www.pedsafe.no og å følge Pedsafe @pedsafetrening på Facebook, da vi håper disse stedene kan fungere som forum for kontakt og diskusjon!