Månedlige arkiver: oktober 2017

Ny nasjonal koordinator

Fra 1 oktober har vi fått nye nasjonale koordinatorer i PedSAFE. Den ene heter Unni Tveit Hinna, arbeider 20% som nasjonal koordinator, samtidig som hun jobber som kvalitetskoordinator ved Sørlandet sykehus. Hun har tidligere utviklet E-læringsprogrammet til PedSAFE og har også sittet i PedSAFE styret siden i fjor.

I tillegg får hun hjelp av Patrick Bode Sjøgren-Schultz som skal jobbe 10% med PedSAFE. Resten av tiden arbeider han ved barneavdelingen ved Ahus, både i post og som sim instruktør.

Begge kan nås på pedsafe@ahus.no eller ved kontakt på Unni.Hinna@sshf.no eller Patrick.Schultz@ahus.no

Ta godt imot dem!