Månedlige arkiver: februar 2018

Bli Barnesykepleier!

Barnesykepleierforbundet har i samabeid med Oslo Universitets sykehus, Barnekirurgiske sengepost og Norsk Sykepleierforbund laget rekrutteringsfilm.

I 2018 kan du ta utdannelsen i Oslo, Tromsø, Bodø og Trondheim. Søknadsfristen er 1. Mars. 

En barnesykepleier jobber hovedsakelig ved nyfødt-, barne- og intensivavdelinger, poliklinikker og voksenavdelinger med sengeplasser for barn.
En del barnesykepleiere jobber ved habiliteringsavdelinger, i kommunehelsetjenesten og i barne- og ungdomspsykiatrien.

En barnesykepleier kan jobbe med barn og unge som;

• fødes for tidlig
• fødes med sykdom eller utviklingsavvik
• utsettes for ulykker
• er rammet av akutt eller kritisk sykdom
• utredes for, eller har fått en forverring av langvarig eller kronisk sykdom
• har en funksjonsnedsettelse
• lever under forhold som gir psykiske, fysiske eller sosiale utviklingsforstyrrelser eller skader

For å bli barnesykepleier må du først ta en treårig bachelorgrad i sykepleie. Deretter må du ta en videreutdanning i barnesykepleie.
Det er et fulltidsstudium på 90 studiepoeng som går over tre semestre, eller et masterstudium på 120 studiepoeng.