Nyhetsarkiv

Nasjonal anbefaling for bruk

Retningslinjen er utarbeidet av styret i PedSAFE og har tatt utgangspunkt i prosedyrer fra ulike barneavdelinger i Norge. Retningslinjen er skrevet på bakgrunn av et felles behov og etter initiativ fra Norsk barnelegeforenings Kvalitetsutvalg. Retningslinjen har vært på høring til alle barneavdelinger som bruker PedSAFE. Første versjon av retningslinjen ble publisert 21.06.17. Det nasjonale PedSAFE […]

Kategori: Nyheter

Skjema til utskrift

PEDSAFE LOMMEKORT PEVS SKJEMA  

Kategori: Nyheter

Allmennmedisinsk våruke 2018

PedSAFE på stand i Tønsberg. Koordinatorene Patrick B Sjøgren-Schultz og Unni Tveit Hinna promoterte PedSAFE ut mot førstelinjetjenesten.

Kategori: Nyheter

Bli Barnesykepleier!

Barnesykepleierforbundet har i samabeid med Oslo Universitets sykehus, Barnekirurgiske sengepost og Norsk Sykepleierforbund laget rekrutteringsfilm. I 2018 kan du ta utdannelsen i Oslo, Tromsø, Bodø og Trondheim. Søknadsfristen er 1. Mars.  En barnesykepleier jobber hovedsakelig ved nyfødt-, barne- og intensivavdelinger, poliklinikker og voksenavdelinger med sengeplasser for barn. En del barnesykepleiere jobber ved habiliteringsavdelinger, i kommunehelsetjenesten […]

Kategori: Nyheter

Artikkel: The Cardiac Children’s Hospital Early Warning Score.

http://www.pediatricnursing.org/article/S0882-5963(12)00199-6/pdf  

Kategori: Nyheter

Nettverkskonferanse 8 feb. 2018

Invitasjon nettverkskonferanse 2018   INVITASJON! Torsdag 8. februar arrangerer vi nettverkssamling i PedSAFE på Hotell Scandic Gardermoen. Sett av datoen allerede nå! Håper at alle barne- og nyfødtavdelinger har anledning til å delta med både sykepleier og lege. Du oppfordres til å dele denne mailen med aktuelle deltakere! Påmelding sendes til Unni.hinna@sshf.no innen 05.01.18 Konferansen […]

Kategori: Nyheter

PedSAFE konferanse 2018

Vårens PedSAFE konferanse blir 8 februar 2018 på Gardermoen, hold av datoen! Foreløpig tema: Nye nasjonale retningslinjer, hvordan skape et aktivt nettverk?, Erfaringer, sepsis, PedSAFE frem til 16 eller18 år? Påmelding, sted samt program kommer senere.

Kategori: Nyheter