Nyhetsarkiv

Allmennmedisinsk våruke 2018

PedSAFE på stand i Tønsberg. Koordinatorene Patrick B Sjøgren-Schultz og Unni Tveit Hinna promoterte PedSAFE ut mot førstelinjetjenesten.

Kategori: Nyheter

Bli Barnesykepleier!

Barnesykepleierforbundet har i samabeid med Oslo Universitets sykehus, Barnekirurgiske sengepost og Norsk Sykepleierforbund laget rekrutteringsfilm. I 2018 kan du ta utdannelsen i Oslo, Tromsø, Bodø og Trondheim. Søknadsfristen er 1. Mars.  En barnesykepleier jobber hovedsakelig ved nyfødt-, barne- og intensivavdelinger, poliklinikker og voksenavdelinger med sengeplasser for barn. En del barnesykepleiere jobber ved habiliteringsavdelinger, i kommunehelsetjenesten […]

Kategori: Nyheter

Artikkel: The Cardiac Children’s Hospital Early Warning Score.

http://www.pediatricnursing.org/article/S0882-5963(12)00199-6/pdf  

Kategori: Nyheter

Nettverkskonferanse 8 feb. 2018

Invitasjon nettverkskonferanse 2018   INVITASJON! Torsdag 8. februar arrangerer vi nettverkssamling i PedSAFE på Hotell Scandic Gardermoen. Sett av datoen allerede nå! Håper at alle barne- og nyfødtavdelinger har anledning til å delta med både sykepleier og lege. Du oppfordres til å dele denne mailen med aktuelle deltakere! Påmelding sendes til Unni.hinna@sshf.no innen 05.01.18 Konferansen […]

Kategori: Nyheter

PedSAFE konferanse 2018

Vårens PedSAFE konferanse blir 8 februar 2018 på Gardermoen, hold av datoen! Foreløpig tema: Nye nasjonale retningslinjer, hvordan skape et aktivt nettverk?, Erfaringer, sepsis, PedSAFE frem til 16 eller18 år? Påmelding, sted samt program kommer senere.

Kategori: Nyheter

Ny nasjonal koordinator

Fra 1 oktober har vi fått nye nasjonale koordinatorer i PedSAFE. Den ene heter Unni Tveit Hinna, arbeider 20% som nasjonal koordinator, samtidig som hun jobber som kvalitetskoordinator ved Sørlandet sykehus. Hun har tidligere utviklet E-læringsprogrammet til PedSAFE og har også sittet i PedSAFE styret siden i fjor. I tillegg får hun hjelp av Patrick Bode […]

Kategori: Nyheter

Nasjonal anbefaling for bruk

Hei I disse dager sendes den den nasjonale anbefalingen nasjonale anbefalingen for bruk av PedSAFE og PEVS ut til høring! Denne er ment som en veiledning, og er utarbeidet av PedSAFE styret, med bakgrunn i de ulike prosedyrene som er utarbeidet rundt omkring på de respektive barneavdelingene. Kom gjerne med innspill om det er ting […]

Kategori: Nyheter