Nyhetsarkiv

Ny nasjonal koordinator

Fra 1 oktober har vi fått nye nasjonale koordinatorer i PedSAFE. Den ene heter Unni Tveit Hinna, arbeider 20% som nasjonal koordinator, samtidig som hun jobber som kvalitetskoordinator ved Sørlandet sykehus. Hun har tidligere utviklet E-læringsprogrammet til PedSAFE og har også sittet i PedSAFE styret siden i fjor. I tillegg får hun hjelp av Patrick Bode […]

Kategori: Nyheter

Endringer i PEVS skjemaet

Hei alle sammen! På konferansen i høst så vi at mange av barneavdelingen hadde laget seg egne Pevs skjemaer med små og store endringer på. Det var stor enighet om at vi trenger å enes om ett nasjonalt skjema, samt felles retningslinjer for bruk. Vi ønsker at Pevs på 5 på ett sykehus skal bety […]

Kategori: Nyheter

Nytt år, nye muligheter

Godt nytt år! 2016 medførte noen positive hendelser for Pevs og PedSAFE. Stadige flere sykehus implementerte konseptet, Nyfødtprosjektet er i gang, og ikke minst har vi fått midler fra barnelegeforeningen til å etablere ett nasjonalt nettverk. Med midler fra barnelegeforeningen ble også den første nasjonale konferansen for Pevs og PedSAFE gjennomført. Der ble det også opprettet […]

Kategori: Nyheter

Referater og presentasjoner fra PedSAFE konferansen

Etter ønske fra deltagere på konferansen legges nå ut enkelte presentasjoner fra konferansen. Av ulike grunner er det noen presentasjoner som ikke legges ut her, men har dere spørsmål til noe som ble tatt opp på konferansen så ta kontakt! Første del av konferansen omhandlet oppstarten av PedSAFE, det arbeidet som er gjort og bakgrunnen for […]

Kategori: Nyheter

Nyheter fra PedSAFE konferansen !

Mandag 17.oktober ble den første nasjonale PedSAFE konferansen avholdt på Clarion hotell Gardermoen. Vi håper dette kan være den første av mange nasjonale konferanser! Om lag 60 engasjerte deltagere møtte opp, fra Narvik i nord til Kristiansand i sør. Det ble snakket om bakgrunnen for PedSAFE fra den spede begynnelse på Ahus for 5 år […]

Kategori: Nyheter

Den nasjonale PedSAFE konferansen nærmer seg!

Den første nasjonale PedSAFE konferansen blir avholdt på Clarion hotell Gardermoen 17/10-16. Konferansen har som hensikt at PedSAFE brukere fra ulike helseinstitusjoner skal kunne møtes for faglig diskusjon, erfaringsutveksling og planlegging av veien videre. Konferansen er i skrivende stund nesten fullbooket, med 58 deltagere fra 13 forskjellige barneavdelinger fra hele landet. Det foreløpige programmet finner […]

Kategori: Nyheter

Første nasjonale PedSAFE konferanse!

PedSAFE_invitasjon (2) HOLD AV 17. OKTOBER 2016 PedSAFE gruppen på Ahus inviterer alle involverte og engasjerte avdelinger til planlegging av veien videre. Møtet avholdes i Oslo og saker som ønskes tatt opp i forhold til videreutvikling, endringer, implementering m.m. kan meldes inn senest 15. september 2016. Dato: 17.10.2016 Tidspunkt: 0800 – 1700 Sted: Clarion Hotel […]

Kategori: Nyheter

PedSAFE på Pasientsikkerhetskonferansen 2015

24. september 2015 ble forslaget om et nasjonalt PedSAFE-nettverk for pasientsikkerhet for barn og ungdom lagt frem på Pasientsikkerhetskonferansen som ble avholdt på Clarion Hotel Bergen Airport. Forslaget var valgt ut som en av fem finalistbidrag i den første Pasiensikkerhetskonkurransen i regi av Kunnskapssenteret. Bidraget vårt nådde dessverre ikke helt til topps i konkurransen som ble […]

Kategori: Nyheter

Reviderte referanseverdier PEVS- NY BT tabell

Revidering av blodtrykkstabellen i PedSAFE PedSAFE gruppen v. Mette Engan ved Barneklinikken HUS har laget en ny BT tabell for PedSAFE. Bakgrunnen for dette var blant annet kommentarer om at den “gamle” tabellen kunne se ut til å angi for høye normalverdier for blodtrykk i noen aldersgrupper. Under fremgår strategi og betraktninger da tabellen ble laget. […]

Kategori: Nyheter