Nyhetsarkiv

E-læringskurs i PedSAFE

Unni Mette Stamnes Köpp, overlege og Unni Tveit Hinna, kvalitetskoordinator ved Barne- og ungdomsavdeling Sørlandet sykehus har i samarbeid med Anne Lee Solevåg utarbeidet et e-læringskurs i PedSAFE. Kurset er nå publisert i Læringsportalen til Helse Sør-Øst.

Kategori: Nyheter

Hurra! PedSAFE.no er nå lansert

I dag lanserte vi hjemmesiden pedsafe.no på Akershus universitetssykehus. Klinikkdirektør Jan Petter Odden takket PedSAFE gruppen for jobben. Vi er veldig spendt på hvordan hjemmesiden blir tatt imot av alle som yter helsetjenesten til barn og ungdom i Norge.

Kategori: Nyheter

Reviderte referanseverdier PEVS

Basert på en grundig litteraturgjennomgang har Mette Engan og Helse Bergen utarbeidet nye referanseverdier for puls og respirasjonsfrevens i PEVS. De nye refereranseverdiene har vært på høring i de ulike helseforetakene og vil evalueres høsten 2015

Kategori: Nyheter

PedSAFE kommer til OUS i februar!

Endelig er OUS med! Vi underviser pleiere og leger på Barnesenteret OUS Ullevål februar 2015. Vi gleder oss til å få med en stor og viktig avdeling i pasientsikkerhetsarbeidet rundt PedSAFE

Kategori: Nyheter

Bild

Nytt kapitel i Akuttveilederen!

Norsk barnelegeforenings Akuttveileder i pediatri har fått et nytt kapittel som omhandler PEVS og triagesystemet RETTS-p. Kapitlet er skrevet av Henrik Døllner, St. Olav, Elisabeth Holmboe Eggen, Ahus og Anne Lee Solevåg, Ahus. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/akuttveileder-i-pediatri/akutte-prosedyrer/pediatrisk-tidlig-varslingsskar-og-triage  

Kategori: Kursinfo, Nyheter