Casetrening

På Akershus universitetssykehus har teoretisk undervisning av leger og sykepleiere blitt etterfulgt av kontinuerlig øving på bruken av A-B-C-D-E algoritmen,  I-S-B-A-R kommunikasjonsmodell og skåringsverktøyet PEVS. Vi gjennomfører hver uke tverrfaglig praktisk scenarie-basert trening, såkalt casetrening. Slik trening kan enkelt inkorporeres i den kliniske hverdag da den foregår i korte seanser i et mottaksrom i Barnemottak og ikke krever mer utstyr enn det som er på rommet og en enkel dukke.

Casetreningen varer i 30 minutter og er delt inn i forberedelse, case og debrifing. Casetrening har tre læringsmål:

1. Å observere barn på en systematisk måte (A-B-C-D-E algoritmen)

2. Å kommunisere ved help av I-S-B-A-R kommunikasjonsmodell

3. Bruke PEVS skåring

Her er det et eksempel på et oppsett til et pasientcase:

Scenario.pneumokokksepsis.13.02.04