Diskusjoner

Forside Forum

  • Forum
  • Emner
  • Innlegg
  • Sist oppdatert
  • Nasjonale retningslinjer for bruk av Pevs og PedSAFE
   Vi ønsker oss en nasjonal standard for Pevs og bruk av PedSAFE. Har du innspill, tips, råd eller kommentarer til hva en slik nasjonal standard bør inneholde, kom gjerne med dem på dette forumet eller ta kontakt med redaktør.
  • 0
  • 0
  • Ingen emner

  • PedSAFE
   Her kan du stille faglige spørsmål eller kommenterer PedSAFE. Både PedSAFE gruppen og brukere står fritt til å svare. Det eneste kravet er at du ikke legger ut pasientopplysninger eller informasjon som kan identifisere pasienter og andre privatpersoner. Du kan i tillegg ikke motsette deg at navnet ditt publiseres. PedSAFE gruppen står ikke faglig ansvarlig for innhold som er publisert av brukere. PedSAFE gruppen har rett til å slette innlegg som ikke er i samsvar med retningslinjene og/eller ikke er relevant i forhold til PedSAFE.
  • 1
  • 1
  • 9 år, 3 måneder siden

    Anne Lee Solevåg

  • Pevs i elektronisk pasientjournal
   Det arbeides i disse dager med å implementere Pevs i elektronisk pasientjournal. På konferansen i høst så vi at flere avdelinger hadde lagd lokalt tilpassede Pevs skjemaer. I forbindelse med implementering i elektronisk pasientjournal blir det antagelig enkelte endringer på nåværende Pevs skjema. Derfor ønsker vi at dere bruker dette forumet til diskusjon og innspill.
  • 4
  • 4
  • 6 år, 10 måneder siden

    Pedsafe