E-læring

Barnesenteret på Sørlandet sykehus har utviklet et e-læringskurs om PedSAFE. Kurset er tilgjengelig under følgende link:

https://kurs.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/elps40/Content/246bfb63-0bfa-4004-a1e2-1b8776fc3833/index.html

Dersom det er problemer med å få åpnet lenken, kan det skyldes nettleseren.

Læringsportalen Helse Sør-Øst
https://kurs.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/elps40/Content/246bfb63-0bfa-4004-a1e2-1b8776fc3833/index.html

Læringsportalen Helse Vest
https://www.laeringsportalen.no/Login?ReturnUrl=%2fPres

Læringsportal Helse Nord
https://campus.helse-nord.no/learn

E-Læring Helse Midt-Norge
https://kurs.helse-midt.no/Sider/start.aspx