Endringer i PEVS skjemaet

Hei alle sammen!

På konferansen i høst så vi at mange av barneavdelingen hadde laget seg egne Pevs skjemaer med små og store endringer på. Det var stor enighet om at vi trenger å enes om ett nasjonalt skjema, samt felles retningslinjer for bruk. Vi ønsker at Pevs på 5 på ett sykehus skal bety det samme som Pevs på 5 på ett annet sykehus.

Gruppen som arbeidet med Pevs i elektronisk pasientjournal (Anne Solevåg fra Ahus og Ellen Andersen og Cathrine Iren Iversen fra barneavdelingen i Østfold) har utarbeidet ett nytt skjema. Dette skjemaet har vært diskutert i det nasjonale styret og gjort noen endringer på, og nå ønsker vi altså tilbakemelding fra alle dere som bruker skjemaet. De største endringene er

  • Adferds skåren har blitt endret slik at den ligner mer på den originale Brighton Pews. Vi har sett at det ofte var i AVPU at sykepleieren skåret feil, for eksempel ved at «pain» ble satt hvis barnet hadde smerter og ikke ved reaksjon kun ved smertestimuli. Hvis forklaringen på AVPU leses nøye nok, vil det nok også skåres mer nøyaktig, men fordi vi har sett feil her er altså denne foreslått endret. I tillegg vil sovende barn nå automatisk få 1 poeng (ofte er ikke AVPU komplett på natten fordi sykepleier ikke vekker barnet)
  • Skår for respirasjonsfrekvens >5 under normalen, her har «med inndragninger eller stønning» blitt fjernet for lettere å fange opp de med opiatpåvirkning

Det har vært diskutert å ha med blodsukker på skjemaet (ikke poenggivende, men dersom nedsatt bevissthet er det naturlig å måle ett blodsukker). Det har også vært diskusjoner omkring onkologiske barn, om man skal gi de 1 tilleggspoeng for grunnsykdommen (for å være mer bevist på denne pasientgruppen i avdelinger der de har både onkologi og andre diagnoser) alternativt 1 poeng for nøytropen feber.

Diskusjonene har vært mange. Som sagt så ønsker vi nå tilbakemeldinger, kommentarer og forslag til forbedringer slik at vi kan enes om ett felles skjema for hele landet!

Bruk gjerne forumet her på siden til å diskutere endringer som har blitt gjort, eller for å melde inn endringer dere eventuelt ønsker. Alternativt kan eventuelle kommentarer sendes til undertegnede.

Forslag til nytt PEVS skjema finner du ved å følge denne linken

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *