Hva er PedSAFE?

PedSAFE – Pediatric Systematic Assessment and communication For preventing Emergencies

PedSAFE er et utdannings- og treningsprogram hvor det settes fokus på å øke helsepersonells kompetanse i å systematisk vurdere syke barn og ungdommer, iverksette tiltak og kommunisere presist og objektivt. Konseptet egner seg for alle som behandler barn og ungdom, både i og utenfor sykehus.

Målet er at helsepersonell som jobber med barn og ungdom, på tvers av profesjoner, skal være i stand til å forebygge en negativ sykdomsutvikling.

Vår tilnærming bygger på teoretisk undervisning i Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (ABCDE)– algoritmen; Identify, Situation, Background, Assessment, Recommendation (ISBAR)– kommunikasjonsmodell og praktisk trening (casetrening/simulering) hver uke for leger og pleiere. I tillegg har vi etablert et skåringsverktøy (Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS) for å kunne systematisk kartlegge barns tilstand, oppdage forverring, og kommunisere fokusert og presist/objektivt.