ABCDE – vurdering og tiltak

PedSAFE benytter seg av A-B-C-D-E – algorytmen der:

A         står for Airway (luftveier)

B         står for Breathing (respirasjon)

C         står for Circulation (sirkulasjon)

D         står for Disability (bevissthet, d.v.s. sentralnervøs funksjon, CNS) og

E         står for Exposure (helkroppsundersøkelse og suplerende undersøkelser

Vurdering og tiltak prioriteres i denne rekkefølgen ettersom luftveishinder er mer livstruende enn respirasjonsforstyrrelser som i sin tur er mer livstruende enn blødning eller hjertefeil.

Vurder alltid å bruke enkle overvåkningsinstrumenter ved klinisk vurdering av syke barn.