ISBAR kommunikasjonsmodell

Barn innlagt på sykehus kan utvikle plutselig sykdomsforverring med resulterende respirasjonssvikt og / eller hjertestans eller død. Ved akutt forverring er det viktig å være i stand til å gi riktig behandling før en nødssituasjon utvikler seg, og ineffektiv kommunikasjon er en trussel mot pasientsikkerheten i slike situasjoner

Årsakene til ineffektiv kommunikasjon mellom helsearbeidere er mange, men bl.a. et stressende miljø, en kultur av autonomi og hierarki og mangel på teamtrening kan påvirke i negativ retning.

ISBAR er en modell for kommunikasjon mellom helsepersonell i et behandlingsteam omkring en pasients tilstand og har bl.a. blitt brukt i rapportsammenheng. ISBAR er et akronym og inneholder elementer som enhver samtale rundt pasienter bør inneholde, spesielt i kritiske situasjoner hvor klarhet, objektivitet og standardisering er av avgjørende betydning. En korrekt gjennomført ISBAR kan også hjelpe mottageren å prioritere mellom flere pasienter som trenger tilsyn, for eksempel på vakt.

ISBAR står for:

  • Identify: Presenter deg, din funksjon og avdeling, pasientens navn og fødselsdato.
  • Situation: En presis beskrivelse av problemet:
  • Background: Relevant og kortfattet informasjon om forhistorien/innleggelsesdiagnosen.
  • Assessment: Respirasjonsfrekvens, puls, kapillærfylning, BT, PEVS er…
  • Recommendation: “Kan jeg gi barnet …?” “Hva vil du anbefale?” “Jeg vil at du skal komme nå!”