Nasjonale anbefalinger for bruk av PedSAFE og PEVS

I 2017 ble det utarbeidet nasjonal anbefaling for bruk av PedSAFE og PEVS. Den nasjonale anbefalingen ble laget av styret i PedSAFE med innspill og kommentarer fra brukere fra flere helseregioner.

Den nasjonale anbefalingen ble revidert i 2018, videreført i 2022, og kan finnes her: Nasjonal-retningslinje_v3_271222