Nasjonale anbefalinger for bruk av PedSAFE og PEVS

I 2017 ble det utarbeidet nasjonale anbefalinger for bruk av PedSAFE og PEVS. den nasjonale anbefalingen ble laget av styret i PedSAFE med innspill og kommentarer fra brukere fra flere helseregioner. Anbefalingen er planlagt revidert i løpet av 2018. Dersom dere har innspill til anbefalingen er det bare å ta kontakt