Reviderte referanseverdier PEVS

Basert på en grundig litteraturgjennomgang har Mette Engan og Helse Bergen utarbeidet nye referanseverdier for puls og respirasjonsfrevens i PEVS. De nye refereranseverdiene har vært på høring i de ulike helseforetakene og vil evalueres høsten 2015

2 tanker om “Reviderte referanseverdier PEVS

 1. Mette Engan

  Revidering av blodtrykkstabellen i PedSAFE

  Blodtrykkstabellen er laget som et redskap for å fange opp hypotensjon og hypertensjon hos barn.
  Flere forenklinger er gjort som beskrevet under.
  Husk at vurdering av sirkulasjonen hos et sykt barn må baseres seg på en samlet vurdering av blodtrykk (BT), hudfarge, kapillærfyllingstid, pulsstyrke, hjertefrekvens, våkenhet og diurese.

  Blodtrykk varierer med kjønn og alder.
  10 og 90 percentilen for BT har vært utgangspunktet for høyeste og laveste verdi i tabellen, men avrundet hensiktsmessig for å unngå å overse hypotensjon eller hypertensjon som beskrevet under.
  I en tabell med aldersgrupper vil ikke 90 percentilen være nøyaktig for både høyeste og laveste alder i aldersgruppe. En tabell der det ikke skilles på kjønn vil også innebære unøyaktighet.
  Den eldste i aldersgruppen har bestemt laveste verdi for å unngå at hypotensjon blir oversett. Husk at for eksempel aldersgruppen 1-3 år også innebærer barn som snart fyller 4 år, dette er det tatt hensyn til.
  De yngste i gruppa har bestemt høyeste verdi for å unngå at hypertensjon blir oversett. Man skal ikke starte behandling av hypertensjon på bakgrunn av denne tabellen.
  Tabellen er tilpasset slik at tallene skal ende på 10 eller 5.

  Blodtrykkstabellen bygger på tabeller fra:
  •The Fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. National Heart, Lung and Blood Institute. National Institutes of Health. May 2004.
  •Hypertension in infancy: Diagnosis, management, and outcome. Dionne JM, Abitbol CL, Flynn JT. Pediatr Nephrol 2011.
  •Nelson Textbook of Pediatrics 19th edition. Tabell s. 280.
  •2005 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, Part 12: Pediatric Advanced Life Support , Circulation. 2005
  For children, hypotension is defined as a systolic blood pressure that is less than the fifth
  percentile of normal for age:

  Less than 60 mmHg in term neonates (0 to 28 days)
  Less than 70 mmHg in infants (1 month to 12 months)
  Less than 70 mmHg + (2 x age in years) in children 1 to 10 years
  Less than 90 mmHg in children 10 years of age or older

  Og her er den nye tabellen:
  Systolisk BT Diastolisk BT
  Nyfødt1 mnd-1 år 75-100 40-55
  1-3 år 80-105 40-60
  4-6 år 85-110 45-70
  7-12år 95-115 50-75
  13-18 år 105-125 50-80

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *