Basisinfo

Fullt navn

Bjørn Barstad

Helseforetak

Helse Vest RHF