Basisinfo

Fullt navn

Håkon Trønnes

Helseforetak

Helse Midt-Norge RHF