Nytt år, nye muligheter

Godt nytt år!

2016 medførte noen positive hendelser for Pevs og PedSAFE. Stadige flere sykehus implementerte konseptet, Nyfødtprosjektet er i gang, og ikke minst har vi fått midler fra barnelegeforeningen til å etablere ett nasjonalt nettverk.

Med midler fra barnelegeforeningen ble også den første nasjonale konferansen for Pevs og PedSAFE gjennomført. Der ble det også opprettet ett nasjonalt styre med representanter fra 3 av landets 4 helseforetak. Tanken er å også få med en representant fra helse Nord. Styret har telefonmøter om lag  en gang i måneden, og korresponderer ellers per mail.

2017 starter med nye prosjekter. For det første er arbeidet med Pevs i elektronisk pasientjournal i full gang. Anne Lee Solevåg fra Ahus samt Ellen Andersen og Cathrine Iversen fra Kalnes arbeider med dette i samarbeid med Nasjonal IKT. Dette arbeidet er viktig også for de som ikke bruker elektronisk pasientjournal i form av Dips og metavision, fordi det også bidrar til endringer av papirskjemaet.

På konferansen ble det ytret ett behov for en felles nasjonal retningslinje for bruk at Pevs og PedSAFE. Dette arbeidet har gått litt smått, men er nå i gang i regi av det nasjonale PedSAFE styret. En felles nasjonal retningslinje er viktig for å sikre at alle brukere “snakker samme språk”.

Av de tilbakemeldinger vi har fått, så ser vi at AVPU skåringen er noe av det som medfører flest feil. Dessuten er det ikke ønskelig at stabile barn skal vekkes på natt for å få en komplett Pevs. Noe at det som nå diskuteres er derfor å endre dagens AVPU til den orginale Brighton Pews  der man gi 0 poeng for lekende barn / aldersadekvat adferd, 1 poeng for sovende barn, 2 poeng for irritable barn og 3 poeng for døsig/forvirrede barn eller barn med nedsatt smerterespons.

Våren 2017 starter noen av de siste sykehusene opp med implementeringen av PedSAFE og Pevs. Det vil si at når vi kommer til sommeren 2017 vil alle sykehus foruten ett bruke Pevs og PedSAFE! Og det må sies å være en god start på det nye PedSAFE året!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *