PedSAFE Nettverk

PedSAFE nettverk
Det er opprettet en kontaktperson ved hver barneavdeling.
Oppgaver til nettverkskontakter

 • Holde seg oppdatert
 • Ansvarlig for oppdatering i avdelingen
 • Kvalitetssikre opplæring av nyansatte/reopplæring/sertifisering
 • Være delaktig/aktiv i miljøet. Være tro mot systemet
 • Sørge for forankring i ledelsen
 • Sørge for internkontroll
 • Være bindeledd inn mot PedSAFE sentralt
  • Ta i mot tilbakemeldinger fra kollegaer, og melde videre til styret
  • Ansvarlig for diskusjon lokalt avgjørelse sentralt
  • Endringer må publiseres tilbake til nettverkskontaktene på mail samt på facebook/hjemmeside
  • Informasjonskanal
  • Formidle erfaringer/diskutere problemstillinger
 • Sparringspartner
 • Delta på nettverksmøter
 • Jobbe videre med interessegruppe inn mot elektronisk kurve lokalt (Metasvision/ evt andre elektroniske kurver

 

Nedenfor finner du oversikt over alle kontaktpersoner i nettverket:

Nettverkskontakter PedSAFE pr april 2018