Nasjonalt PedSAFE styre

Det har blitt opprettet ett nasjonalt PedSAFE styre, bestående av representanter fra fire forskjellige helseregioner:

Christian Næss, Sykepleier barne- og ungdomsklinikken Ahus, nettverkskoordinator styreleder

Bente Hoelsæter, fagutviklingssykepleier Innlandet sykehus, styremedlem

Joanna M.U Furuhaug, fagutviklingssykepleier St.Olavs hospital, styremedlem

Unni Tveit Hinna, kvalitetskoordinator Sørlandet sykehus, styremedlem

Aud Torild Bjerke, fagutviklingssykepleier Barne og Ungdomsklinikken Ahus, styremedlem

Ingun Nessestrand, Lege Nordlandssykehuset, styremedlem

PedSAFE styret har som overordnet mål og forløpende bidra til kvalitetssikring av PedSAFE ved å vurdere nåværende praksis opp mot forbedrings- og utviklingsarbeid i nettverket. Har du spørsmål eller forespørsler til styret, ta kontakt med Christian Næss på Christian.Naess@ahus.no eller ett av de andre medlemmene av PedSAFE styret.