Referater og presentasjoner fra PedSAFE konferansen

Etter ønske fra deltagere på konferansen legges nå ut enkelte presentasjoner fra konferansen.
Av ulike grunner er det noen presentasjoner som ikke legges ut her, men har dere spørsmål til noe som ble tatt opp på konferansen så ta kontakt!

Første del av konferansen omhandlet oppstarten av PedSAFE, det arbeidet som er gjort og bakgrunnen for at prosjektet ble startet. Innlegget til klinikkdirektør Jan-Petter Odden på barneavdelingen Ahus finner du Her . Judith Schröder har også vært en viktig brikke i oppstarten og driften av PedSAFE, hennes innlegg finner du her .

Presentasjonen fra Nasjonal IKT ble holdt av Silje Ljosland Bakke og hun snakket om arbeidet med å få implementert Pevs og andre dokumenter i elektronisk pasientjournal. Hun henviste også til www.arketyper.no som ett nettsted for ulike arketyper som er utviklet eller under høring i forhold til å implementere Pevs eller ander elektroniske skjemaer i pasientens journal. Anbefaler alle som har en mening om dette å gå inn på www.arketyper.no

Videre snakket Unni Mette Stamnes Köpp, leder Norsk Barnelegeforenings kvalitetsutvalg og en viktig støttespiller til PedSAFE arbeidet, om videre mål og visjoner for PedSAFE. Hennes presentasjon ligger her .

Som nevnt i referatet fra konferansen, hadde vi besøk av 3 mastergradsstudenter som har skrevet 2 ulike oppgaver om Pevs, og disse presenterte sine funn og foreløpige resultater på konferansen. Funnene er per nå ikke tilgjengelig for publisering, men vi håper oppgavene kan presenteres her senere.

Overlege Arne Stokke fra barneavdelingen i Bodø presenterte Håvard Myrnes Kadelburgers studie Kvalitetsforbedring av stor betydning om hvilken betydning innføringen av Pevs og PedSAFE har hatt ved barneavdelingen i Bodø.

Det var mange faglige diskusjoner underveis på konferansen og det var også satt av tid til gruppeoppgaver. En time går fort, når så mange engasjerte mennesker er på samme sted, og mange av diskusjonene pågår enda. Diskusjonene dannet ett grunnlag for videre arbeid for PedSAFE.

Referatene fra gruppearbeidene finner du nedenfor

Gruppe 1, nyfødtgruppe, ledet av Anne Lee Solevåg

Gruppe 2 Store barn, ledet av Ole Jørgen Smerud

Gruppe 3, store barn, ledet av Judith Schröder

Gruppe 4  , store barn, ledet av Aud Torild Bjerke

 

Har dere innspill, spørsmål eller ha lyst til å bidra i det videre arbeidet med PedSAFE så ta kontakt med PedSAFE gruppen på Ahus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *